Kerstmis Kanaalparade 2010

Christmas 
Canal
parade 2010. 
De 
boot 
Licht 
in 
Zicht 
is 
door het iLo ontwikkeld
 op 
het
 thema
 lichtfeesten
 in de 
wereld. 
De 
kersttijd 
kenmerkt 
zich 
door
 spiritualiteit 
en zingeving 
maar
 ook 
door warmte 
en 
uitbundigheid. 
Licht 
speelt 
in 
deze 
periode 
een 
belangrijke 
rol.
 Feest
 en 
religie ontmoeten 
elkaar. 
Verschillende
 
religies 
zoals
 Katholicisme, Boeddhisme 
en 
Hindoeïsme 
hebben 
allen 
mooie 
zingeving 
rond 
lichtfeesten. 
Spiegeling, innerlijke 
reflectie,
 uitbundigheid, 
zuivering, 
hemel
 en 
godsdienst zijn terugkerende thema’s, 
waarbij 
wit
licht 
als zuiverste
bron wordt gezien.
 We 
wilden
 een 
beeld 
creëren 
dat 
de 
toeschouwe 
aanzet
 tot overpeinzing. De dekschuit is bedekt met spiegelende panelen, die zich als grove scherven om de schuit sluiten. De wereld om de schuit zal zodoende gefragmenteerd gereflecteerd worden. De aarde/innerlijk dat zich denkbeeldig binnenin bevindt straalt een warme gloed uit en is zichtbaar tussen de kieren van de installatie. Wit licht straalt uit in de vorm van een krachtige lichtbundel naar de hemel.

Commentaar is gesloten.